R.A. No. 1780, AN ACT CREATING CERTAIN BARRIOS IN THE MUNICIPALITY OF EL NIDO, PROVINCE OF PALAWAN

REPUBLIC ACT NO. 1780
AN ACT CREATING CERTAIN BARRIOS IN THE MUNICIPALITY OF EL NIDO, PROVINCE OF PALAWAN

Section 1. The following barrios in the Municipality of El Nido, Province of Palawan, are hereby created:

1. Barrio Villa Paz comprising the sitios of New Igabas, Candolay, Malapaho, Mabeñgeten, Dewel, Nalbekan, and Lapia;

2. Barrio Bebeladan comprising the sitios of Mainlong, Bolabod, Balete, Culiong, Codongnon, Vigan, Pagawanen, Lañgeblañgeban, Talulap, Bocboc, Miadiao, Avirawan, Pita, Deboluan, Balay-Bacaco, Kiminawit, Pamontonan, Simpian, Binabanan, Tegas, and Pinacpanacan;

3. Barrio Bagong-Bayan comprising the sitios of Manogtog, Cadleman, Pinagtual, Omao, Nami, Tebey, Bato, Tuñgay, Cataaban, and Lomocob;

4. Barrio Pasadeña comprising the sitios of Lamoro, Cagbatang, Bulalacao, Pinañganteñgan, Quinawañgan, Nagbaclao, Colantod, Loblob, and Badiang;

5. Barrio Sibaltan comprising the sitios of Turatod, Buluang, Santa Monica, Senodioc, Laolao, Caboñgan, Tapic, Panian, Guitan, Loro, and Nagcalasag;

6. Barrio Barotuan comprising the sitios of Taberna, Locaroc, Nagpan, Yocoton, Calitang, Wawa, Makinit, Canoling, Mabañgaon, and Mapeldeten;

7. Barrio San Fernando comprising the sitios of Panian, Madorianen, Dipnay, Maubog, Guenleng, Palabuayan, Parañgaycayan, San Pablo, and Olac-olacan; and

8. Barrio Villa Libertad comprising the sitios of Calelenday, Taolili, Boloc, Inigtan, Mepague, Matolatolaon, Dao, Batbat, Madacotdacot, Nasigdan, Semenled, Bancalen, and Cagbanaba.

Section 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved, June 21, 1957.